+977-1-5147166 ecards@ecardsnepal.org.np

संस्थाको २५औं साधारण सभा सम्पन्न

काठमाडौं, असोज, इकार्डस् नपालको २५ औ साधारण सभा २०७८ असोज ०९ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । समुदाय परिचालन, आय आर्जन, कृषि वन तथा प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, क्षमता अभिबृद्धि तथा अनुसन्धान क्षेत्रमा विगत ३० वषदेखि कृयाशिल राष्ट्रिय स्तरको गैरसरकारी...